ROI Hesaplama


Vardiya Seçiniz:
Mesai Saati (GÜNLÜK) Personel Çalışma Saati (GÜNLÜK)
Günlük Kayıp SaatÇalışma Günü (YILLIK)
Kullanılabilirlik Kaybı(Makine Çalışma Saati/Yıl)

1 CNC Saatlik Üretim Adeti Giriniz
Kullanılabilirlik Kaybı(Adet Ürün/Yıl)

Cubebox'a Bağlı CNC Sayısı Giriniz
Kullanılabilirlik Kaybı(Adet Ürün/Yıl)

İş Parçası Değeri Giriniz (USD/Adet)
CİRO KAYBI (USD/YIL)

İş Parçası Kâr Marjı Giriniz (%)
FAYDA KAYBI (USD/YIL)

TOPLAM HESAPLANAN KAYBINIZ($)

CNC Operatör Sayısı 1 VARDİYA 2 VARDİYA 3 VARDİYA
1 CNC - 1 Cubebox Durumu Operatör Sayısı 1 2 3
2 CNC - 1 Cubebox Durumu Operatör Sayısı 2 4 6
3 CNC - 1 Cubebox Durumu Operatör Sayısı 3 6 9
Çalışma Düzenine Göre Operatör Sayısı Giriniz


Brüt Ücret Giriniz (TL/Ay)
Personel Gideri (TL/Yıl)

Asgari Personel Taşıma Gideri Giriniz (TL/Ay)
Personel Gideri (TL/Yıl)

Asgari Yemek Gideri Giriniz (TL/Ay)
Personel Gideri (TL/Yıl)

Personel İzin Hakkı Giriniz(Gün/Yıl)
Personel Gideri (TL/Yıl)

Devamsızlık Giriniz (Gün/Yıl)
Personel Gideri (TL/Yıl)

Not: Dolar Kurunu girdikten sonra tekrar Hesaplayınız

Güncel TL/Dolar Kuru Giriniz (TL/USD)

SGK Primi (TL/Ay)

İşsizlik Primi (TL/Ay)

TOPLAM PERSONEL GİDERİ YILLIK (DOLAR)

TOPLAM PERSONEL GİDERİ (TL)


SonuçYATIRIM TUTARI GİRİNİZ (DOLAR $)
TOPLAM GİDERİNİZ (DOLAR $)
ROI SONUCU
HESABA DAHİL EDİLMEYEN MADDELER
Çevrim Süresinde İyileşme Minimum %10
Makine Performans Artışı Minimum %10
Personel Performans, Yorgunluk Katsayısı İptali Minimum %10
Ayar Süresinde İyileşme Minimum %10
Yükleme süresi kaybı ihmail edilmiştir.